O SOF

Nowotwory złośliwe to istotny problem zdrowia publicznego – są drugą, po chorobach układu krążenia, najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce. Wzrastająca rokrocznie liczba pacjentów onkologicznych wymaga od polskiego systemu ochrony zdrowia coraz większej liczby pracowników medycznych wysoko wyspecjalizowanych w tym obszarze.

Studenckie Onko-Form (SOF) to unikatowe w skali kraju wydarzenia (konferencje, warsztaty, dni otwarte w Narodowym Instytucie Onkologii) nakierowane na promocję onkologii jako przyszłej ścieżki kariery wśród młodych adeptów nauk medycznych.

SOF to studenci kierunków medycznych i pracownicy Narodowego Instytutu Onkologii, którzy chcą odczarować, popularną wśród młodych ludzi, wizję onkologii jako dziedziny bezsilnej wobec chorób nowotworowych. Chcemy udowodnić, że praca w dziedzinie onkologii przynosi ogrom satysfakcji i ma obecnie wiele do zaoferowania – zarówno nam personalnie (udział w stypendiach, nawiązywanie współprac zagranicznych), jak i pacjentom onkologicznym (prowadzenie badań klinicznych, poznawanie mechanizmów biologii nowotworu w laboratorium).