O Konferencji

Dynamiczny rozwój nowoczesnych technik wykorzystywanych w diagnostyce i leczeniu nowotworów przerzutowych kręgosłupa umożliwił wprowadzenie nowych algorytmów postępowania. Ścisła i stała współpraca międzyspecjalistyczna pozwala na podniesienie efektywności leczenia.

Celem konferencji jest prezentacja wspólnego, wielospecjalistycznego paradygmatu postępowania w leczeniu nowotworów przerzutowych kręgosłupa.

Dynamiczny rozwój nowoczesnych technik wykorzystywanych w diagnostyce i leczeniu nowotworów przerzutowych kręgosłupa umożliwił wprowadzenie nowych algorytmów postępowania. Ścisła i stała współpraca międzyspecjalistyczna pozwala na podniesienie efektywności leczenia.

Celem konferencji jest prezentacja wspólnego, wielospecjalistycznego paradygmatu postępowania w leczeniu nowotworów przerzutowych kręgosłupa.