PROGRAM

18 kwietnia 2023, Sala im. Prof. Koszarowskiego

Innowacje i wdrożenia w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowym Instytucie Badawczym

9.30 – 9.35 Powitanie gości. Prof. dr hab. Jan Walewski, dyrektor NIO-PIB

9.35 – 10.00 Nauka – sprzymierzeniec czy wróg wdrożeń i innowacji.  Innowacje na wyższej uczelni. Andrzej Szmalc, pełnomocnik Rektora SGGW

10.00 – 10.15 Bezpieczeństwo radioterapii. Paweł Kukołowicz

10.15 – 10.35 Dozymetria in-vivo w zastosowaniach do technik dynamicznych radioterapii. Wdrożenie. Dr n. med. Agnieszka Walewska

10.35 -10.55 Kontrola geometryczna przyspieszaczy liniowych w zastosowaniach dla technik stereotaktycznych. Dr inż. Mikołaj Tarchalski, Centrum Naukowo Przemysłowe

10.55 – 11.10 Przekazanie urządzenia pomiarowego NaviRation Narodowemu Instytutowi Onkologii w Warszawie

11.10 – 11.40 Przerwa kawowa

11.40 – 12.00 Analiza obrazów diagnostycznych teraźniejszość. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Cieszanowski, Zakład Diagnostyki Obrazowej, Narodowy Instytut Onkologii Warszawa

12.00 – 12.20 Analiza obrazów diagnostycznych przyszłość. Zautomatyzowane modele analizy rezonansu magnetycznego. dr Aneta Borkowska, Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków, Narodowy Instytut Onkologii Warszawa

12.20 – 12.40 Identyfikacja nowych nanoprzeciwciał skierowanych przeciwko białku SPIKE wirusa Sars Cov-2. Dr hab. Elżbieta Sarnowska, Zakład Immunoterapii Eksperymentalnej, Narodowy Instytut Onkologii Warszawa

12.40 – 13.10 Połączenie leku przeciwzapalnego Aurofina i leku przeciw nadciśnieniowego Syrosingopina oraz kombinacje farmaceutyczne zawierające Syrosingopinę i pochodne Auranofiny w leczeniu raka. Dr hab. n. med. Tomasz Cichoń, Narodowy Instytut Onkologii Gliwice

13.10 – 13.40 Dyskusja panelowa. Miejsce wdrożeń w pracach naukowych realizowanych w Narodowym Instytucie Onkologii.

13.40 Obiad