Program Naukowy

fb cover AON 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

do uczestnictwa w ósmej
Akademii Onkologii Nuklearnej, która odbędzie się
w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym NIO-PIB
w Warszawie

SPOTKANIE POD PATRONATEM PREZESA PAŃSTWOEJ AGENCJI ATOMISTYKI

 

Inauguracja

Centrum Doskonałości Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej

Czwartek 25.06.2020

Otwarcie 13:00 -14:00

  1.  Przywitanie – Prof. Marek Dedecjus
  2. Wystąpienie Dyrektora NIO-PIB – Prof. Jan Walewski
  3. Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia – Podsekretarz Stanu Sławomir Gadomski
  4. Wystąpienie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki Dr Łukasz Młynarkiewicz

14.00-15.00

1. Co nowego w medycynie nuklearnej? Prof. Leszek Królicki – Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny nuklearnej

2. Co nowego w diagnostyce cytologicznej raka tarczycy? Prof. Andrzej Lewiński – Konsultant Krajowy w dziedzinie endokrynologii

3. Specjalizacja z fizyki medycznej dla medycyny nuklearnej.  Prof. Paweł Kukołowicz – Krajowy Konsultant w dziedzinie fizyki medycznej

PRZERWA KAWOWA 15.00-15.30

15:30-17:30

Sesja Ekspercka: Zmiany w Ustawie Prawo Atomowe

Moderatorzy Sesji: Edward Raban, Marek Dedecjus, Patrycja Mantaj, Agata Sackiewicz

1. Ustawa Prawo atomowe - zmiany po 23 września 2019  –  Edward Raban – Inspektor Departamentu Ochrony Radiologicznej (PAA)

2. Dokumenty dołączane do wniosku na przykładzie Zakładu Medycyny Nuklearnej, omówienie jak je poprawnie wypełnić (jakie działalności należy uwzględnić, jaki wniosek i jakie dokumenty należy załączyć) –  Kamila Greczyło - Starszy Specjalista Departamentu Ochrony Radiologicznej (PAA)

3. Wymagania stawiane dokumentom dołączonym do wniosku - omówienie czym jest projekt a czym dokumentacja techniczna i na czym polega różnica, co powinno znaleźć się w treści dokumentów składanych razem z wnioskiem – Agnieszka Jaworska-Sobczak - Główny Specjalista Departamentu Ochrony Radiologicznej (PAA)

4. Proces przygotowania decyzji - czyli omówienie co się dzieje z dokumentacją od momentu złożenia jej do Agencji, aż po podpis Prezesa z omówieniem podstaw kodeksu postępowania administracyjnego – Katarzyna Szczygłów - Naczelnik Wydziału (PAA)

5. Kontrola w jednostce organizacyjnej - omówienie przebiegu kontroli, omówienie uprawnień Inspektora Dozoru - co może a czego nie może w trakcie kontroli, jakie dokumenty powinna posiadać jednostka ( inne, niż te które trzeba złożyć razem z wnioskiem), kiedy wydaje się nakaz wstrzymania pracy, a kiedy zakaz, kary, zalecenia – Urszula Kołodziej – Dyrektor Departamentu Ochrony Radiologicznej (PAA)

6. Dokumentacja techniczna z zakresu ochrony radiologicznej. Projektowanie / Wykonanie / Odbiory  - Kamil Kamiński – Inspektor Ochrony Radiologicznej

7. Rola inspektora ochrony radiologicznej w jednostkach/placówkach/ośrodkach medycznych - Patrycja Mantaj - Kierownik Pracowni Ochrony Radiologicznej WCO Poznań

Piątek 26.06.2020

09:00-11:00

Uroonkologia nuklearna - Rozsiany rak prostaty oporny na kastrację 

Panel ekspertów (Prof. Bogdan Małkowski, Prof. Tomasz Demkow, dr hab. n. med.  Jakub Kucharz, Dr Dorota Kiprian)

1. Oporny na kastrację rak stercza - Punkt widzenia urologa Prof. Tomasz Demkow

2. Oporny na kastrację rak stercza - Punkt widzenia onkologa Dr hab. n. med. Jakub Kucharz

3. Oporny na kastrację rak stercza - Punkt widzenia radioterapeuty Dr Mateusz Dąbkowski / Dr Dorota Kiprian

4. Wybrane nowe znaczniki w izotopowej diagnostyce raka prostaty Prof. Bogdan Małkowski

5. PET/CT 68Ga-PSMA doświadczenia własne Dr Grażyna Łapińska

6. Leczenie 177Lu-PSMA obecny stan wiedzy Lek. Marek Chojnowski

7. Doświadczenia własne w leczeniu chorych na MCRPC RAD 223 Dr Małgorzata Benke, Dr Bożena Sikora-Kupis, Dr Iwona Skoneczna

PRZERWA KAWOWA 11:00-11:30

11:30-13:30

Endokrynologia nuklearna (Prof. Andrzej Lewiński, Prof. Grzegorz Kamiński, Prof. Barbara Jarząb, Prof. Zbigniew Adamczewski)

1. PRRT w guzach neuroendokrynnych obecny stan wiedzy i perspektywy rozwoju. – Prof. Grzegorz Kamiński

2. Co nowego w leczeniu guzów neuroendokrynnych - Sprawozdanie z EANM Focus 3 Meeting, Ateny 2020 – Dr Agnieszka Kolasińska-Ćwikła

3. Ultrasonografia w diagnostyce raka tarczycy – czy scyntygrafia jest jeszcze potrzebna? – Prof. Zbigniew Adamczewski

4. Scyntygrafia z MIBI w diagnostyce różnicowej podejrzanych guzów tarczycy – doświadczenia własne – Dr Małgorzata Benke

LUNCH 13:30-15:00

Równolegle:

Warsztaty* 8:00 – 11:30

Procedury badania zastosowania Ga68-PSMA w badaniach PET-CT

Część I  – proces przygotowanie i kontrola jakości radiofarmaceutyku;

Część II – proces obrazowania radioizotopowego i interpretacja wyniku badania
                 dla klinicysty;

*Warsztaty będą odbywać się na terenie Kliniki Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej NIO-PIB w Warszawie

Szczegółowe informacje na grupie Akademii Onkologii Nuklearnej na Facebook