Rejestracja

Wydział, Katedra/Klinika, Instytucja, Miejscowość
Inicjały i nazwiska.
Treść streszczenia nie powinna przekraczać 2000 znaków (wliczając spacje).

Registration payments should be made via bank transfer to the following account.

Account Number: PL 98 1020 1169 0000 8902 0011 2045 (PKO BP S.A 16 O/W-wa)

SWIFT: BPKOPLPW

The note “Studenckie Onko-Forum 2022” and surname of a participant should be stated.