O KONFERENCJI

Misją Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego  jest tworzenie nowej wiedzy w dziedzinie onkologii oraz standardów optymalnego postępowania w celu realizacji Narodowej Strategii Przeciwdziałania Chorobom Nowotworowym. Działanie to powinno owocować wdrożeniami wyników prac badawczych. Dlatego serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji

„Innowacje i wdrożenia w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowym Instytucie Badawczym”

Podczas wydarzenia pragniemy przedstawić osiągnięcia pracowników Narodowego Instytutu Onkologii. Idealną okazją do tego przedsięwzięcia jest zakończenie projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowanego przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy we współpracy ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego i Sp. z o.o. Oncotransfer.

Konferencja rozpocznie  się 18 kwietnia 2023, o godz. 9.00.

Aula im. Prof. Tadeusza Koszarowskiego, Centrum Edukacyjno-Konferencyjne, ul. W.K. Roentgena 5.