Scientific Committee

Prof. Jan Walewski

Prof. Piotr Widłak

Prof. Marek Rusin

Prof. Richard Bayliss

Dr Alfonso Urbanucci

Dr hab. Tomasz Rutkowski

Dr hab. Tomasz Sarnowski

Dr n. med. Andrzej Tysarowski

Dr hab. Dorota Słonina

Dr hab. Katarzyna Lisowska

 

Organizing Committee

dr hab. Elżbieta Sarnowska

prof. Janusz Siedlecki

mgr Mariusz Gierej - PR

mgr Małgorzata Stachowiak

mgr Monika Świątek

mgr Anna Piechutowska

mgr Dorota Kiełczewska

mgr Agnieszka Niewiadomska

inż. Renata Górska

mgr Anna Niczyperowicz

mgr Monika Oleksińska

dr n. med. Ryszard Konopiński